lördag 16 juli 2011

Var femte 3-åring och varannan 5-åring i Sverige använder Internet.

Att kreativitet och motivation är viktiga inslag i en lyckad undervisning har väl ingen undgått att höra. Frågan som gnager i de flesta lärares huvud är nog hur vi ska kunna möta barnen och eleverna på deras nivå och i deras intresse världar. Hur ska vi skapa motiverade och lust fyllda lärande situationer?
Ska barnen använda datorer i förskolan? Vilka möjligheter finns för lärande om vi använder oss av datorer och digitala tekniker i förskolan?

Det råder det delade meningar om bland pedagoger på förskolan. De personerna som talar emot användandet av datorer av tycker att barnen använder datorer för mycket hemma. En dator i förskolan betyder inte att man väljer bort något som att gå till skogen, det innebär att man lägger till något. Datorn och digitala verktyg är pedagogiska redskap och rätt använd blir den ett komplement till annan lek. Själv anser jag att det är viktig att använda de digitala redskapen i förskolan för att stödja barns lärande och utveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar