söndag 3 juli 2011

Källkritik och söktjänsterInformationen på Internet är enorm, för att finna det vi söker behöver vi veta hur vi ska söka och hur vi ska värdera informationen som når oss. Vi söker information för arbeten vi gör i skolan, föredrag, arbeten, forskningar och utav eget intresse.

KTHB kurs var enkel och bra. Den tog upp Nyckelorden som kan vara vägledande för att hitta rätt ibland all information.
Databas eller fritt över nätet?? Fördelen med att söka i en data bas är att informationen där är granskad och bedömd till skillnad ifrån om man söker fritt på Internet.

Lunds Universitet kurs handlar om källkritik om vikten av att kunna värdera informationen som dyker upp när vi letar över Internet.Är källan äkta?
Kan man lita på innehållet? hos Lund kan vi få en inblick i hur vi ska kunna värdera informationen.
- Är informationen på rätt nivå - inte för allmän , inte för specifik?


Personligen tror jag att elever i skolan behöver kurs i hur de ska söka och värdera informationen på Internet. Kanske om inte är den lika viktig som lagar och regler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar