onsdag 20 juli 2011

JIPPI!!! och Tack för en fantstiskt kul kurs..........

JIPPI!!!!



Då har jag fixat och klarat hela kursen - känner mig faktiskt stolt över mig själv.
Känns som jag har all rätt till det också, som pluggar under sommaren.
Jag har lärt mig och fått med mig många tankar och ideer som jag kommer arbeta vidare med i mitt arbete på förskolan.......



TACK SNÄLLA och lycka till alla andra....


Kamilla Rytterlund

måndag 18 juli 2011

Dagens kloka ord!!!

TIPS BANK på bra filmer som inspirerar pedagoger och lärare i förskolan


IKT piloten på GAstorps förskola




IKT i Förskolan







Så använder de Ipad på förskolan Stensötan.



Självutvärdering!!!!!

Tänk vad tiden går fort när man har det kul!!!
Nu är i stort sett denna kurs slut och jag har blivit med blogg. Jag som varit så anti trots att flera av mina vänner tjatat att jag om någon borde ha en blogg för jag skriver så mkt och visar så många bilder på Face book. Och nu har jag en blogg som jag skrivit i nästan dagligen. Vill ni veta en hemlighet? - Det var inte så farligt utan ganska kul.



* Nya infallsvinklar

* Ny kunskap

* Spännande artiklar



Patrik Svensson säger i "Språkutbildning i en digital värld:

Att det är viktigt med IT i skolan ur ett genusperspektiv. Teknik ska inte vara förbehållet det ena könet.


Det som mest slagit mig under utbildningen är att inte blint säga JA till alla nya program och infalls vinklar som ramlar över en när man börjar nysta i IKT och digital teknik i lärande syfte utan att kritiskt granska även det som man tycker verkar bra. Granska för att se och förstå vad faktiskt jag tycker om det här. Lite så kan jag känna vad gäller VOKI att någon lärare eller producent sagt JA vad bra och sedan många provat och tyckt bra utan riktigt insett och känt till programmet.


Åter igen några tankar från Micke Gunnarsson.


Kluven - jag tror att de flesta är kluvna om vad man kan göra när man är sjuk....

Åter kommer med flera tankar snart.... snart....

söndag 17 juli 2011

lördag 16 juli 2011

LPFÖ 98 (2010) innehåller följande:

Läroplanen i förskolan - LPFÖ 98 (2010) innehåller följande:

* ”Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”

Kan användas! Betyder inte det att vi lärarna i förskolan är skyldiga att prova?

*”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt”

Var ifrån får barn och ungdomar sin nya kunskap? Givetvis ifrån likasinnade och i samspel med andra. Men var söker de sin kunskap om de måste söka den själva säkert via internet som informationskanal. Alla, vuxna som barn måste få vetskapen om internet som informations och kunskapskälla.

*”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”

Motivation, lust och praktiska aktiviteter stimulerar lärande och utveckling vet de flesta. Men med hjälp av artefakter som inspirerar barnen kan vi möta barn och elever i deras världar för att skapa en lust till lärande. Populärkulturen och den vardag barnen och ungdomarna kan inte stå utanför dörren till förskolan och skolan längre.

* ”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten”

Intresse och behov för barnen inte för de vuxna. Vad innebär det egentligen att kunna ta ett barnperspektiv och att utgå ifrån en god barnsyn?

Var femte 3-åring och varannan 5-åring i Sverige använder Internet.

Att kreativitet och motivation är viktiga inslag i en lyckad undervisning har väl ingen undgått att höra. Frågan som gnager i de flesta lärares huvud är nog hur vi ska kunna möta barnen och eleverna på deras nivå och i deras intresse världar. Hur ska vi skapa motiverade och lust fyllda lärande situationer?
Ska barnen använda datorer i förskolan? Vilka möjligheter finns för lärande om vi använder oss av datorer och digitala tekniker i förskolan?

Det råder det delade meningar om bland pedagoger på förskolan. De personerna som talar emot användandet av datorer av tycker att barnen använder datorer för mycket hemma. En dator i förskolan betyder inte att man väljer bort något som att gå till skogen, det innebär att man lägger till något. Datorn och digitala verktyg är pedagogiska redskap och rätt använd blir den ett komplement till annan lek. Själv anser jag att det är viktig att använda de digitala redskapen i förskolan för att stödja barns lärande och utveckling.

fredag 15 juli 2011

Att det ska vara så svårt att tala in till sina bilder..........


Att det ska vara sååå svårt....att tala in till sina bilder så man låter som man brukar. Känner mig mest löjlig. Jag gör om och gör om.



Nu blir det paus så kanske det går bättre senare - Hoppas det i alla fall

tisdag 12 juli 2011

Projekt rapporten inlämmnad - urladdad




Vilken urladdning det alltid är när man skriver stora inlämningsuppgifter. Det känns som om luften bara går ur en. Skönt men..... alltid lika läskigt.
Håller den? Räcker det?

Imorgon ska jag börja klura på min muntliga presentation - Men imorgon är en annan DAG!!!!!

måndag 11 juli 2011

Då har jag börjat med att skriva inhopp....

Sitter och skriver och sammanställer mina svar och vad jag kommit fram till under mitt projekt. Det känns kul och spännande men nu blir det fotbolls paus och färd till
Råsunda för att heja på så klart AIK.......



Återkommer med vidare uppdateringar om framstegen med rapporten.

DAgens tips: Patrik Svensson " Språkutbildning i en digital värld"

Super bra bok för alla som vill arbeta vidare med IKT i undervisningen

söndag 10 juli 2011

Voki - nytta eller nöje?


Voki nytta eller nöje?

Efter att själv ha testat min Voki och låtit mina 3 barn prova på Voki så känns det mest som en talande klippdocka.
Oj! Vad jag kommer få mycket .... nu men jag har under mitt projekts gång hittat flera program och appar som ger enligt mig en rakare väg och kanske roligare till en språklig kompetens.

Varför??
För att visst kan jag spela in min egen röst eller låta någon annans röst efter min skrivna text spelas upp. Jag kan använda mig av Voki på tex min Face book eller blogg för att på ett charmigare sätt få ut information till alla deltagare men där stannar nog lärandet enligt mig.

Kodväxlar mellan turkiska och svenska - spännande!!!!!

4 åriga dottern spelar Rosas bondgård.

Hon har valt att spela på svenska och turkiska. Vi var på resa i Turkiet i slutet av maj, säkert därför hon valde Turkiska.
- Spelet är roligt men svårt ibland för jag fattar inte hur man pratar, bara lite.
Tilda gissar och försöker härma vad de säger på spelet. Hon låtsas att hon kan turkiska och snappar upp ett och annat ord. Det vill säga att hon svarar på sin turkiska. Efter en stund bläddrar hon mellan svenska sidan och turkiska för att förstå.


Kodväxlar som många barn och vuxna med annat modersmål än svenska gör.
Men vad är då kodväxling? Enkelt sagt är det när man byter mellan två språk i samma mening. Kodväxling kan ske mellan meningar, alltså att man pratar ett språk en mening, och ett annat språk nästa mening. Det kan även ske i meningar.


Projektet går vidare och blir mer och mer spännande.
På återseende-----------------

fredag 8 juli 2011

Blogg från Smålands gröna skogar

Voki och Rosas bondgård kan jag och mina barn se någon användning för språkinlärning?

Det är segt, kan jag säga. När jag jobbar med projektet upptäcker jag hela tiden sidor som har ett annat tankesätt och som jag tycker är bättre än de 2 som jag valde att titta på.

Mina killar har svårt att se att den figurenVoki är något mer en en knas figur man kan skratta åt då den spelar upp olika dialekter av svenskan.. Men skam den som ger sig vi ska kika vidare. Flickan 4,5 år tycker om att forma olika figurer och vad de ska säga. Som en klippdocka man klär på och gör om.


Jag ser att det kan vara en kul grej att ha en figur som talar meddelande till alla som besöker ens sid, blogg, facebook osv.
Men det känns lite väl meckigt och vägen för att nå språklig utveckling känns lång och omständig.

Visst är det mycket viktigt med kreativitet och motivation när man vill uppnå en lyckad undervisning, men det är en djungel och kräver så många timmar av läraren för att komma till ett program, sida som fungerar för min klass eller barngrupp.

Flickan:
- Mamma, nu vill jag också göra en Voki till bara mig!!!!


Fortsättning följer - jag lovar:)

måndag 4 juli 2011

VOKI eller BONDGÅRD - utvecklande för andra språkinlärning?

Voki eller Rosas bondgård – utvecklande eller inte för andra språkinlärning?


År 2001 tog regeringen ett beslut om att IKT skulle involveras i utbildningssystemets samtliga nivåer, det vill säga också i förskolan. Har det blivit så? Nu 10 år efter beslutet finns det fortfarande allt för många förskolor i Sverige som ännu inte har till gång till eller använder sig av den digitala tekniken i förskolan.
Många lärare är intresserade av att hitta innovativa sätt att undervisa i språk och väcka sina elevers intresse och nyfikenhet.




Kommunikation och samspel är grunden för all språkutveckling. Som pedagog i förskolan ska du stimulera varje barns möjlighet till ett funktionellt språk. Men att ha ett språkutvecklande arbetssätt - handlar det enbart om metoder, material och praktiska tips - eller är det ett sätt att tänka?
Att sträva efter en barnsyn där varje barn har en lust att lära och utforska. Där finns barnen som är och tillåts vara nyfikna, resursrika, utforskande och som har massor av möjligheter och vilja att försöka kunna själva. Barnen har en aktiv roll i sitt lärande, där vår roll som pedagog då blir att medforska och utmana i barnen i sina läroprocesser
VOKI

ROSAS BONDGÅRD

”Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjligheter att både utveckla svenska språket och sitt modersmål.” (Lpfö 98 Reviderad 2010 s.7)

söndag 3 juli 2011

Frågor som kräver svar.......................



Tack snälla ni som svarade/
Kamilla

Mobbare kan aldrig - vinna!!!

Mobbare kan aldrig - vinna!!!

Vi kan aldrig tillåta att mobbarna vinner. Då måste människan blivit helt rubbad om vi tillåter och inte försöker bekämpa mobbingen.
När mobbarna vinner

Källkritik och söktjänster



Informationen på Internet är enorm, för att finna det vi söker behöver vi veta hur vi ska söka och hur vi ska värdera informationen som når oss. Vi söker information för arbeten vi gör i skolan, föredrag, arbeten, forskningar och utav eget intresse.

KTHB kurs var enkel och bra. Den tog upp Nyckelorden som kan vara vägledande för att hitta rätt ibland all information.
Databas eller fritt över nätet?? Fördelen med att söka i en data bas är att informationen där är granskad och bedömd till skillnad ifrån om man söker fritt på Internet.

Lunds Universitet kurs handlar om källkritik om vikten av att kunna värdera informationen som dyker upp när vi letar över Internet.Är källan äkta?
Kan man lita på innehållet? hos Lund kan vi få en inblick i hur vi ska kunna värdera informationen.
- Är informationen på rätt nivå - inte för allmän , inte för specifik?


Personligen tror jag att elever i skolan behöver kurs i hur de ska söka och värdera informationen på Internet. Kanske om inte är den lika viktig som lagar och regler.

lördag 2 juli 2011

Nätmobbning






Det är ingen skillnad på nätmobbning och vanlig mobbning, mer än att nätmobbningen sker via sms eller digitala, sociala medier (Skolverket, 2011). Det börjar ofta med ett missförstånd och skillnaden är att på Internet går allt så mycket snabbare än vad det gör inom skolans värld. Det är ofta en kedja som leder vidare och vidare. Enligt datainspektionens rapport ”ungdomar och integritet” har varannan ungdom (14 – 18år) utsatts för kränkningar och mobbning på nätet (Ungas Integritet på nätet, 2008). Vuxna får inte abdikera från sitt ansvar på nätet (Stefan Pålsson, 2010). Eva Waltré, chef för BRIS operativa verksamhet, slår fast att det är meningslöst att göra skillnad på nätmobbning och vanlig, fysisk mobbning. Båda varianterna är lika hemska för den som drabbas och det är lika viktigt att man verkligen gör sitt bästa för att reda ut problemet (2010).

Skolan anser ofta att nätmobbningen är föräldrarnas ansvar, eftersom den i hög grad äger rum på fritiden. Men nätmobbningen följer med in i skolans vardag, och därmed blir den också ett problem som skolan måste kunna hantera, påpekar Lars Arrhenius.


Mobbing får aldrig bli OKEJ. Mobbing får aldrig tas med en axel ryckning...
Glöm aldrig bort SAMTYCKE när vi använder oss av Internet.

Rätt och fel i Internets värld.


Användningen av Internet har ökat lavinartat genom åren. Men tyvärr har också brottsligheten och fel användning av nätet ökat. Precis som samhället har lagar gäller även de på Internet. De ska följas för att ska ordning och reda i Internet världen. Internet är som världens största bibliotek med oändliga mängder av information. Samtidigt är nätet fyllt med pornografi, våld, olagligheter och andra konstiga saker. Juridiken kring e-lärandet är svåröverskådlig. Som användare finns det mycket du behöver känna till för att inte hamna fel i Internetåldern. Vem äger exempelvis ett utbildningsmaterial som du skapat? Får jag låna eller använda mig av bilder jag hittar på nätet? Frågorna blir många när man börjar använda sig av Internet antingen jag använder Internet i privat bruk, inom skola eller i en yrkes roll.


Juridik På Internet
Är en bra och enkel sida är man kan få hjälp och svar gratis. De svarar inte bara på frågor och Internet juridik.