torsdag 30 juni 2011

Lärplattformar hit och dit....................

En digital lärplattform eller ett LMS (Learning Management Systems) är en programvara som förenklar studentens användning och lärarens publicering av nätbaserat kursmaterial samt administration av kursen.

LMS är en webbaserad kursmiljö avsedd främst för nätbaserade distanskurser, men som idag i allt högre grad även används som komplement till traditionell undervisning.
Jag har under min lärar utbildning använt mig i stort sett dagligen av FRONTER och nu CONNECT.LMS är virtuella klassrum där kursdeltagare och lärare för en specifik kurs kan kommunicera säkert med varandra, utbyta information, komma åt kurshandledningar och material, använda sig av studentrum för grupp arbeten. Förr ansågs det inte lika fint och bra att läsa en utbildning på distans. Nu ser även de som gnällde mest fördelarna med att studera distans. Bara för någon läser på distans innebär det inte att dennes utbildning är av sämre kvalite. Det kanske tom är så att de som läst på distans fått den digitala kompetensen på köpet.

Nackdelen är fortfarande att tekniken inte alltid räcker till. Man kan kastas ut helt plötsligt från klassrummet. Ibland krånglar och saktar uppkopplingar när flera studenter har videokamera på. Ljud ifrån studenters datorer, högtalare är ibland så svagt att det kan vara svårt för kamrater att höra.

Behövs diskussions forum på LMS? Kan de ersättas med twitter, face book, chat osv?
För min del anser jag att de forumen är mkt viktiga då studenter snabbt och på ett ställe som alla delaktiga har tillgång till kan framföra åsikter och funderingar.Alla studenter kanske inte har till gång till andra forum men kursens har alla deltagare tillgång till.

Properitär eller Öppen källkod?

Högskolan Dalarna som jag är aktiv vid har används sig av Fronter och övergick till Connect för ett år sedan. Med en öppen källkod får studenterna känna sig delaktiga vara med och producera info. Använder man sig av Properitär sköter ett företag om allt.

Personligen så är vi många i mina kurser som saknar Fronter då de hade en chat funktion där man snabbt och enkelt kunde chatta med någon från en kurs.

Kan lärplatt formar stimulera elevers lärande? Självklart då eleven har enkelt att komma i kontakt med den miljö, ämne som denne behöver gå till. Det är enkelt att repetera på egen hand vid valfri tidpunkt.

I framtiden? Jag tror på någon kombination utav digital teknik och traditionell pedagogik. Alla elever är olika och då behöver även skolan vara variations rik och se till varje enskild elev.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar